Porretta V, Kyröläinen A, van Rij J and Järvikivi J (2017). “VWPre: Tools for Preprocessing Visual World Data.” R package version 1.0.1.

Corresponding BibTeX entry:

 @Misc{,
  title = {{VWPre}: Tools for Preprocessing Visual World Data},
  author = {Vincent Porretta and Aki-Juhani Kyröläinen and Jacolien
   {van Rij} and Juhani Järvikivi},
  year = {2017},
  note = {R package version 1.0.1},
 }